Silent Key

Vi minns med stor tacksamhet våra vänner

LA8XN  Steinar  Aabø

SM5IB Bengt Norberg

SM6DYK Kent Johansson

SM7BAH Torsten Martell

SM7HZY Gunnar Karlsson

SM7AEW Yngve Johansson

SM5KDK Ingemar Lager

SMØEAO Brutus Forsblom

SM5ELF Allan Strömstedt

SM6EMX Arne Bergström

SM5LIB Ingemar Forsström

SM7ALI Tage Karlsson

SM0HO Ragnar Karlsson

SM6CYJ Sten Johansson

 

Top