1 Korinthierbrevet 15:35

Nu undrar någon: “Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer?”
Kommentar: Spekulationer om det hinsides ska varken främjas eller fruktas, men en ledtråd kan vi få av vetekornet: det dör och uppstår mångfaldigat. En sak är dock klar: om våra kroppar ska få vara med efter döden kan kristendomen knappast sägas lida av kroppsförakt.

73 es 6:23 de SM7HZK