The Nordic Mission Radio Amateurs

Välkommen till Nomiras hemsida

LA8COA Kjetil och SM7NDX Jan kör masterstationen vid Nomiraträffen 2016

Top