The Nordic Mission Radio Amateurs

Vi möts dagligen på frekvensen 3623 kHz +-QRM
Alla dagar kl 07:30 SNT

På grund av sämre konditioner senarelägger vi tillsvidare NOMIRA-ringen till kl 08.00 SNT .
Kan bli aktuellt att skifta frekvens, detta beroende av ev. trafik från Ukraina på 3623 kHz.
Lyssna runt om du inte hör oss på 3623 kHz.