Aktuellt

Aktuellt

”KvällsNomira” på 3626 kHz kl 18:23, välkommen med!

NOMIRA finns på DMR talgrupp 24099


Den 25-27 augusti 2023 samlades en grupp Nomiravänner på Sunnerbogården för gemenskap, men också för portabelaktivitet i närområdet.

SM7PNK Sten och SM7KSZ Sune körde en av portabelstationerna.