Backspegel

 Sedan starten av Nomira 1971 har vi samlats till träffar både i Norge och Sverige. Mycket har dokumenterats på både film och foto.
Här kan du se tillbaka och minnas.

Sidan är under uppbyggnad och kommer att uppgraderas efter hand.