Mullsjö 2018

2018 års Nomira-meeting hölls den 4 augusti i Mullsjö Missionskyrka där SM6FKT, Bosse och hans hustru Britt var värdpar.
Vi var 27 stycken med amatörradiocall och 11 xyl. Glädjande var att tre norska amatörerna deltog i träffen, LA4AP Morten, LA6PPA, Jan Einar och LA8COA Kjetil.
Under dagen medverkade SM1UBE, Inge med berättelse om sitt uppdrag som missionsläkare i Afrika. SM7HZK Bosse, vår masterstation berättade lite om sina tidigare arbetsuppgifter och hur han och hustrun Anki under många år öppnat sitt hem för ungdomar som behövde stöttning och hjälp. Sist delade SM5OAU Lars.Grip lite av sin livsberättelse och hur han och hans hustru under flera år varit bosatta i Jerusalem .

Deltagarna samlade utanför Missionskyrkan i Mullsjö