Dagens ord

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.

Johannesevangeliet 1:1

Dagens tanke:

I vår polariserade tid är det som om själva orden tas ifrån oss. Stumma och maktlösa är vi nästan beredda att ge upp.

Men om världen är skapad genom ett Ord som fanns hos en allsmäktig Gud är han också garanten för dess fortbestånd.

73 es 6.23 de SM7BUA Mats