Nomira träffar

Sedan starten av NOMIRA i början av 1970-talet har det arrangerats träffar för Nomira vänner både i Norge och Sverige. Med tacksamhet och glädje ser vi tillbaka på dessa tillfällen att mötas och lära känna varandra. Radiokontakterna betyder mycket men det personliga mötet är än mer betydelsefullt. Här kan du botanisera bland flera års träffar genom bild och text.

Deltagare vid 2018 års NOMIRA-träff i Missionskyrkan, Mullsjö