SK50NOM

Info om JUBILEUMSDIPLOM för NOMIRA 50 år

Diplomet är ett minne av 50 år av radiokommunikation mellan Sverige/Norge och ett antal missionsarbetare med amatörradiolicens i Afrika och Sydamerika, samt kontakter mellan de Nordiska länderna.
Diplomet tilldelas radioamatör som genomfört QSO med SK50NOM samt 10 radioamatörer som mer eller mindre aktivt finns med i NOMIRA-gruppen.

Loggutdrag från dessa 10 QSO ska innehålla:
Call, QSO-datum, frekvensband samt tid i UTC.

Radiokontakten kan ske via SSB eller CW. QSO ska genomföras på tider utanför de skedtider morgon och kväll som NOMIRA gruppen normalt använder.
Använd gärna frekvensen 3623kHz som en anrops-och QSO-frekvens för att stationer lättare ska hitta varandra.
Loggen skickas som word-dokument till SM7BUA via email:   sm7bua(at)gmail.com

Klicka här för att se diplomet.

Använd callet SK50NOM från din egen station!

NOMIRA-station kan använda specialcallet SK50NOM efter förfrågan till SM7BUA. Sändande station för då logg som översänds till SM7BUA för att finnas med i den gemensamma loggen för SK50NOM. Du kan köra radioamatörer på alla band SSB eller CW.

För loggen behövs följande uppgifter:
Call, QSO-datum, frekvensband samt tid i UTC. Vid QSO ges RS(T) rapport, men inte nödvändigt att ha med i den logg som översänds till SM7BUA.
Operatör av SK50NOM föreslås vara QRV, om möjligt 10.00-11.00 SNT samt
15.00-16.00 SNT ,för att ge möjlighet till kontakt.

Med förhoppning att detta diplom ska öka aktiviteten och ge tillfälle till info om NOMIRA.
LYCKA TILL och var aktiv på banden!

Utdelade JUBILEUMSDIPLOM
1 SM6FKT Bo Henningsson
2 SM7CKM Sven-Äke Eriksson
3 SM7BUA Mats Gunnarsson
4 SM7HZK Bo Hasselquist
5 SM7JRZ Roger Forsblom
6 SM6CYJ Sten Johansson
7 SM3OAU Lars Grip
8 SA7BII Mats Andersson
9 SM7KSZ Sune Rosell
10 SM7NDX Jan Eliasson