SK50NOM

Info om JUBILEUMSDIPLOM för NOMIRA 50 år

Diplomet är ett minne av 50 år av radiokommunikation mellan Sverige/Norge och ett antal missionsarbetare med amatörradiolicens i Afrika och Sydamerika, samt kontakter mellan de Nordiska länderna.
Diplomet tilldelas radioamatör som genomfört QSO med SK50NOM samt 10 radioamatörer som mer eller mindre aktivt finns med i NOMIRA-gruppen.

Utdelade JUBILEUMSDIPLOM
1 SM6FKT Bo Henningsson
2 SM7CKM Sven-Äke Eriksson
3 SM7BUA Mats Gunnarsson
4 SM7HZK Bo Hasselquist
5 SM7JRZ Roger Forsblom
6 SM6CYJ Sten Johansson
7 SM3OAU Lars Grip
8 SA7BII Mats Andersson
9 SM7KSZ Sune Rosell
10 SM7NDX Jan Eliasson