SA6AXY

Rolf Åshagen  Mölltorp

Född i Malmö 26/9 1943. Fostrad i SMF. Söndagsskola där mellan 3-14 års ålder. Kallelsen att bli präst kom under  konfirmationstiden. Prästvigd för Skara stift 21 maj 1967.  Om Gud vill pensionär januari/februari kommande år.

Just nu: komminister och distriktsansvarig för Mölltorp och  Brevik i Karlsborgs pastorat sedan hösten 1985.

 Hustru: Ulrika f. Limnell. Ulrika diakon i Tibro  (vi finner det värdefullt att som ”gamlingar”, med en hel del  själavårdsbarn, arbeta i olika församlingar.)

Fascinationen för radio tog riktigt fart på 1990-talet, efter att  jag via min R-5000 avlyssnat en dialog mellan två missionsläkare:  Den ene handledde den andre under en ortopedisk operation.

En släkting till Pappa, Erik Waltander, var på sin tid missionär  SMF i dåvarande Belgiska Kongo (Luozi).

På något sätt upplever jag mig ha ”kommit hem” i och med att  jag i somras kom i kontakt med Nomira-ringen via förmedling  av SM6TKQ Karl-Erik Englund, radioamatör och medlem av  Svanviks Missionsförsamling  (Ni känner väl till släkten Kindbom?!)

Slut och 73 6:23
I Herren
Rolf