SM7HZK Bo Hasselquist, Moheda

                                                                            

Digitala Shacket

Bo fick sin licens 1971
Min utrustning i radio schacket är:
Tranceiver  Yaesu FT-710 AESS
Pa ACOM 1010
AnyTone 587UV

Sigma Delta Loop HP-8

Under 27 år har Bo arbetet som bl.a. regionchef för Pressens Samdistribution AB med senaste placering i Växjö.
Han fick kontakt med Nomira-ringen 2013 och under hösten 2013 tog han över uppdraget som masterstation, ett uppgift som han fortsatt sköter till stor belåtenhet.
För Bo är också Nomira-ringen ”en bra start på dagen i trevliga människors sällskap”.  Är master på Nomira-ringen var 3dje vecka. Ordförande på SK7HW i Växjö.