SM5ELF Allan Strömstedt

Allan avled i England den xx xxx 2017. Allan och hans fru Brenda bodde under flera år i Stockholm, men under sommaren i sommarstugan utanför Nyköping. Brenda kom ursprungligen från England och tillbringade där mycket av sin tid hos barn o barnbarn. Allan ville gärna vara i stugan i Sverige där han hade sin radiostuga och alla sina antenner. Allan arbetade under många år som tekniker vid Stockholms Lokaltrafik, och hans tekniska kunnande var en stor tillgång för Nomira. Det var Allan som initiativet till denna hemsida och skötte den utmärkt under många år innan sjukdom slog till och hans liv avslutades.