SM6EMX Arne Bergström

 

Den 5 september 2016  avled Arne Bergström. I samband med sin värnplikt vid S1 tog han sitt amatörradiocertifikat. Arne utbildade sig senare till pastor inom Svenska Missionskyrkan och var bosatt på ett flertal platser. Under de sista åren bodde han i Falkenberg där han avslutade sin tjänst som pastor i Tullbrokyrkan. De sista åren arbetade han inom Svenska Kyrkan med flyktingfrågor. Arne  var en mycket duktig fotograf och föredragshållare.