SM7HZY Gunnar Karlsson

SM7HZY Gunnar Karlsson

Vår kamrat SM7HZY, Gunnar Karlsson blev den 23 augusti 2011 befordrad till Härligheten!–
Om alla flyg- och sjukvårdsintresserade kom ut i fält och såg vad som kunde göras är jag
övertygad om att lidandet och dödstalen skulle minimeras på många platser, var en tes som
man ofta hörde formuleras av Gunnar Karlsson, Jönköping.