SM7HZY Gunnar Karlsson

SM6HZY Gunnar Karlsson

Vår kamrat SM7HZY, Gunnar Karlsson blev den 23 augusti 2011 befordrad till Härligheten!–
Om alla flyg- och sjukvårdsintresserade kom ut i fält och såg vad som kunde göras är jag övertygad om att
lidandet och dödstalen skulle minimeras på många platser, var en tes som man ofta hörde formuleras av Gunnar Karlsson, Jönköping.