SM6BDW, Daniel Höglund

Jag får väl anledning att räkna mig till Old-timers, då jag fick min sändarlicens hösten 1957 i Tibro som 17-årig  C-amatör med tillstånd att köra cw kristallstyrt med  5 watt på 40-metersbandet. Så småningom blev det ju både B-och A-cert i samband med ingenjörstudier i Göteborg. Under 1972 fick jag kontakt med norske missionären Jan Erik Linstad, som körde som 9Q5JE från dåvarande Zaire, där några avlägsna släktingar till mig också arbetade. Genom denna förbindelse upprättades också kontakt med Steinar LA8XN, som sedemera kom att ta initiativet till NOMIRA-nätet. Han inbjöd mig o familjen till en weekend som-maren 1972 och vi träffades i Sponvika nära Svinesund vid familjen Harald Olsens , LA2AQ  sommarstuga. (Far till Morten LA4AP som också var med vid tillfället). Denna träff är dokumenterad av Steinar som den allra första NOMIRA-träffen. Det kom ju sedan att bli regelbundna morgon-QSO´n på 3623 kc.

Jag kan se tillbaka på många fina år, då vi fått utvecklas inom NOMIRA-gemenskapen, inte minst genom alla de sommarträffar o läger som hållits. Ett treårigt uppehåll blev det dock 1990-1993 , då jag o min hustru arbetade med mission i Uganda, där jag trots flera försök ej lyckades få någon sändarlicens. Det blev sen  ett glatt återupptagande av aktiviteten efter hemkomsten.Många av de kära vännerna från de tidiga åren är tyvärr Silent keys, men bevarade i fina minnen. Det höll oavbrutet på till 2005, då vi efter en flytt från vårt hus till lägenhet inte kunde finna någon lämplig antennlösning, så det har tvingats bli en 17 års lång QRT-period. Ända tills genom vännen Mats, SM7BUA information gick ut om möjligheten att kunna komma igång med remote-körning via sin hemdator. Detta var ju en fantastisk möjlighet som plötsligt uppstod och genom flera goda vänners hjälp, tack SM7NDX och SM5SUH, kunde ett debutQSO med Mats, SM7BUA ske i augusti 2022. Jag har väl inte varit den flitigaste på morgonringen men glatt mig åt att lära känna så många nya vänners röster. Då min hustru varit mycket sjuk senaste året och tyvärr avled påskdagens morgon har våra morgonrutiner inte så ofta passat in för den tidiga ringen, jag har nog varit mer aktiv med körning på dagtid på den högre HF-banden och bl.a kunnat logga in 118 DXCC-länder, så kunnat konstatera att antennparken på SK7AX fungerat som den ska. Fotona ovan visar operation från SK6RM i Göteborg 2019 och remote-körning från min laptop.